Det ble faretruende høy temperatur da bystyret i Moss drøftet takboksene på det planlagte byggeprosjektet ved Refsnes Gods.

Aps frontfigur gikk på talerstolen og kommenterte utredningen rådmannen hadde bestilt til saken. – Jeg synes denne saken blir svært ubehagelig når en advokat fremsetter en trussel om erstatningssøksmål hvis vi ikke gjør som forutsatt, påpekte han.

– Jeg synes dette var å legge et utilbørlig press på bystyret. Særlig nå som kontrollutvalget har vedtatt at man skal be fylkesmannen foreta en lovlighetsvurdering av vedtaket som ga grunnlaget for å bygge disse takboksene. Derfor ba vi også om at saken burde utsettes. Men det ville altså ikke flertallet, sier han. 

– Dette er ingen trussel, men en faktaopplysning, sier rådmannen. – Hvis ikke dette hadde blitt lagt frem for politikerne, så hadde sikkert noen reagert på det også.

Les hele saken i Moss Avis »