Møre og Romsdal fylkeskommune har tapt millionbeløp de siste årene fordi de ikke har hatt gode nok rutiner for å kreve momsrefusjon fra Statens vegvesen.

Kontrollsjefen i fylkeskommunen gir Vegvesenet ansvaret for milliontap.

I løpet av 2014-2015 tapte fylkeskommunen 3,3 millioner kroner i momsrefusjoner. Årsaken er at Statens vegvesen og fylkeskommunen ikke har gode nok samarbeidsrutiner som gir fylkeskommunen mulighet til å søke full momskompensasjon.

Samlet tap i 2015 utgjorde ca. 2.100.000 kroner og for 2014 utgjorde beløpet ca. 1.100.000 kroner. Men tapene kan være langt større.

– Jeg ser ikke bort fra at tapene kan være større. Det er ting som tyder på at vi har tapt, og kan tape penger i fremtiden om vi ikke får en mer offensiv tilnærming til å kreve momsrefusjoner, sier lederen i kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nå må administrasjonen i fylkeskommunen svare på hvorfor de ikke har krevd penger tilbake. – Dette må ses på som en varsling fra kontrollutvalget. Fylkeskommunen må ha bedre rutiner. Nå venter vi på en redegjørelse for de tre millioner som ikke er søkt om refusjon for i 2014 og 2015, sier utvalgslederen.

– Jeg mener at fylkeskommunen ikke har gjort noe feil. Den har krevd momsrefusjon, men fått avslag for de fakturaene der fristen var gått ut. Dette har ført til stor irritasjon i fylkeskommunen, sier kontrollsjefen.

Fylkeskommunen har bedt Skatteetaten om en ny vurdering av saken, der den ber om en klargjøring om forståelsen av regelverket i kompensasjonsloven. Den mener det er feil lovforståelse at foreldelsesfristen starter når underentreprenør sender regning. – Vi mener at foreldelsesfristen bør starte å løpe når Statens vegvesen sender regning til fylkeskommunen, sier kontrollsjefen.

Les hele saken i NyttiUka »