Gjennom avtalen forpliktet fylkeskommunen seg til å betale 15 mill. kr for å få telemarkskjøring på OL-programmet.

– Vi kommer ikke til å signere så langsiktig avtaler i fremtiden, sier fylkesordføreren i Telemark om OL-avtalen. Det var Telemark utviklingsfond, som drives med penger fra fylkeskommunen, som inngikk avtalen med skiforbundet i 2011. Siden den gang har utviklingsfondet overført to millioner kroner årlig til skiforbundet. Når avtaleperioden er over i 2018 vil utviklingsfondet ha utbetalt 15 millioner kroner til Norges Skiforbund.

Denne uka legger Telemark kommunerevisjon frem en rapport hvor avtalen mellom Telemark utviklingsfond og Norges Skiforbund blir kritisert. I rapporten går det frem at utviklingsfondet aldri spurte skiforbundet om hvordan det gikk med arbeidet underveis, og at det heller ikke var noe krav om rapportering tilbake til fondet.

Les hele saken i Nrk Telemark»