– Vi burde nok gjort dette annerledes, sier rådmann Harald Hermansen.

Dagfinn og Kjell Tore Andresen fikk sjokk da de fikk et gebyrkrav på 40.000 kroner for at Frogn kommune skulle behandle en søknad om dispensasjon for plan- og bygningsloven for at far og sønn Andresen kunne rive en gammel garnbu og restaurere Gamle Brevik brygge.

Gebyrsatsene i Frogn blir en sak for Kontrollutvalget i møtet 31. august.

– Vi har sett at gebyrsatsene kommunen forlangte av restauranteiere i sentrum som leide kommunal grunn, og gebyret for dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet ikke samsvarer med gebyrene i andre kommuner. Dette har vi bedt rådmannen om å gi oss en redegjørelse for, sier lederen av Kontrollutvalget, Ludolf Bjelland.

Les hele saken i Akershus Amtstidende