Torghandler har bedt kontrollutvalget i Bergen om å undersøke tildelingen av ledig plass i Mathallen.

Han mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil da kommunen tildelte alt det ledige arealet i Mathallen til hans konkurrent. Nå har han bedt kontrollutvalget se på saken.

Kontrollutvalget har bestemt at utvalgets sekretariat skal hente inn mer informasjon, for å høre fra begge parter. Sekretariatet vil så legge fram en sak som utvalget skal behandle på neste møte 6. juni.

Les hele saken i Bergensavisen »