Deltakelsen ved høstens kommunevalg var på 60,0 prosent. Det er en nedgang på 4,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2011.

I de fleste av de 428 kommunene var det en nedgang, mens det i 65 av kommunene var en økning i valgdeltakelsen. 

Høyest valgdeltakelse hadde Utsira med 84,3 prosent mens Hammerfest hadde lavest valgdeltakelse med 50,2 prosent. Samlet sett gikk Miljøpartiet de Grønne fram med 3,3 prosentpoeng i valget. De gikk frem i samtlige kommuner de stilte liste.

Til sammen deltok det 2.411.126 personer i kommunestyrevalget. Det er en nedgang på om lag 29.300 personer sammenliknet med valget i 2011. I fylkestingsvalget deltok det 2.240.073 personer, som er rundt 31.000 personer færre enn ved fylkestingsvalget i 2011.

Les mer om lokalvalget 2015 på SSB.no