– Hadeland og Ringerike Avfallsselskap bør vurdere å si opp den omstridte avtalen med Arja Eiendomsutvikling. En 30-års kontrakt er vanvittig, sier BI-professor.

Kontrollutvalget i Gran ønsker at Innlandet Revisjon skal se nærmere på omstendighetene da Arja Eiendomsutvikling fikk kontrakten for utleie av gjenvinningsstasjon på Mohagen.

– Det er veldig bra at kontrollutvalget griper fatt i denne saken, og ber Innlandet Revisjon å se på om dette er lovlig eller ikke, sier professor Petter Gottschalk. Han reagerer særlig sterkt på at Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) har akseptert en avtale med 30-års varighet. – Hvis denne kontrakten er uoppsigelig, og kunden ikke kan komme ut av dette på en fornuftig måte, må det jo ligge noe muffens bak.

Daglig leder i HRA sier at kontrakten «i utgangspunktet egentlig er uoppsigelig». – Men nå må vi jo avvente behandlingen av saken i Innlandet Revisjon. Jeg vet jo ikke hva som kan bli følgene av en eventuell rettslig prosess.

Les hele saken i Nrk Hedmark og Oppland