– Jeg sier bare: «Look to Notodden». Dette er veldig bra! sier direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift etter utspillet fra kontrollutvalget i Notodden om å opprette valgkomiteer ved valg i kommunalt eide aksjeselskaper.

– Det er morsomt å se at politikerne nå tar ansvar, sier hun.

Leder Bjarne Bakken og nestleder Anne Haugen Wagn i kontrollutvalget mener altså at dagens praksis ved styreoppnevninger i Notodden, gjennom år, er «tilfeldig» og «udemokratisk». De regner med at et samlet kontrollutvalg går for forslaget om å oppnevne valgkomiteer som en del av kvalitetssikringen av de kommunalt eide selskapene, og fremmer saken som forslag til kommunestyret i september.

Les hele saken i Telen