Kontrollutvalget i Drammen kommune holdt høstens første møte.

På sakslista sto blant annet orientering om arbeidet med den eksterne granskningen i forbindelse med korrupsjonssaken der to byggesaksbehandlere i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon.

I tillegg skulle rapporten fra Buskerud kommunerevisjon IKS, som konkluderer med at Drammen kommunes arbeid med etikk og varsling ikke er bra nok, legges fram.

Utvalgslederen mener orienteringen viser at Deloitte er kommet godt i gang med granskingen, og sier utvalget er trygge på at firmaet kommer til å levere på det de har blitt bedt om, innen tiden. Han oppfordrer også publikum til å fortsette å sende inn tips til granskingsgruppen. 

Kontrollutvalget er ikke fornøyd med rådmannens svar til kommunerevisjonens forvaltningsrevisjonsrapport.

Utvalgets kritikk er basert på de mange lite tilfredsstillende tingene som kommer fram i revisjonsrapporten. Utvalget mener det burde sett en mye mer offensiv rådmann som i større grad så at her er det en del utfordringer å ta tak i, og med litt sterkere kraft signalisert at det kommer hun til å gjøre.

Les hele saken i Drammens Tidende »