Porsgrunn har lagt seg paddeflat i ferdigplensaken og sier «vi har driti oss ut».

Kommunalsjefen slo ganske raskt an tonen i sin ferdigplen-redegjørelse i kontrollutvalget: I denne saken har det gått helt skeis for kommunen.

Han opplyste til utvalget at politikere har stilt spørsmål om plensaken i både utvalg for miljø og byutvikling og formannskapet. Han forklarte at han har trengt tid til å samle informasjon om hva som egentlig skjedde da kommunen ga entreprenøren ordre om å ikke kjøpe plen fra Bjerketvedt. Derfor har han ikke villet gi noe svar før i kontrollutvalget.

Om anskaffelser, forklarte kommunalsjefen at kommunen har rammeavtale om leveranser innenfor bygg og anlegg, men det normale er at mindre innkjøp som ferdigplenen i Rådhusparken går via underleverandør, og kommunen legger seg normalt ikke borti sånt.

Han stod skolerett for kontrollutvalget og leverte en uforbeholden unnskyldning for å ha opptrådt akkurat så klønete som flere kritikere har påstått.

– Denne saken handler om tilliten mellom befolkning og kommunen, sa kontrollutvalgslederen i møtet. Han mener det ikke kan være sånn at dersom du legger deg ut med kommunen, får det konsekvenser.

Les hele saken i Porsgrunns Dagblad »