Ordføreren vil ha nyvalg av kontrollutvalget i Ørland kommune.

Ordføreren i Ørland har blitt spurt av gruppelederne i posisjonen om han kan fremme en sak til behandling i kommunestyret 20. oktober. – Jeg er overrasket. Min dør har alltid stått åpen for dialog, sier kontrollutvalgslederen.

Det er de fire partiene Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet som utgjør posisjonen i Ørland. Det er tradisjon at en fra opposisjonspartiene leder kontrollutvalget i en kommune. Da nemnder råd og utvalg ble konstituert etter siste valg fikk Arbeiderpartiet kontrollutvalgets leder.

Ordføreren understreker at det er gruppelederne som har bedt ham sette saken på agendaen. Utvalgslederens arbeidsform skal ha vært et diskusjonstema. Ifølge et internt notat fra rådmannen skal han blant annet ha tatt kontakt med enkeltpersoner i administrasjonen uten at han på forhånd har klargjort sin rolle overfor dem.

Les hele saken i Fosna-Folket »