Kostandsrammen er økt fra 618 til 740 millioner. Advokat vil imidlertid lyse ut skolebyggingen helt på nytt.

Kontrakten om bygging av ny Skien videregående skole bør lyses ut på nytt, som en ordinær totalentreprise. Det er konklusjonen i en juridisk betenkning fra advokat Johan Henrik Frøstrup, som er laget på oppdrag fra fylkeskommunens kontrollutvalg.

Advokaten skriver også at den valgte entrepenøren, Skanska, vil være inhabil ved utlysningen av et nytt anbud, fordi de kjenner prosjektet for godt og vil ha et skjult konkurransefortrinn. Betenkningen legges fram for fylkeskommunens kontrollutvalg i dag.

Grunnen til at saken kommer opp er den store usikkerheten som er skapt rundt prosjektet, som drives etter den såkalte Lyngdalsmodellen. Ifølge advokatbetenkningen befinner Lyngdalsmodellen seg helt i grenseland for hva som er lovlig for offentlige anskaffelser.

Fylkesrådmannen sier at hun stiller seg undrende til Frøstrups vurdering.

– Her er det åpenbart mange misforståelser, og har ført til feilslutninger. Det er svært beklagelig, særlig når påstander og konklusjoner fremsettes på tvers av og i strid med dokumentasjon som er fremlagt, og i sterk kontrast med de juridiske spesialistvurderingene som vi har innhentet om samme saksforhold, skriver fylkesrådmannen.

Les hele saken i Varden »