Kontrollutvalget i Drammen ønsker å se nærmere på hvordan frisører og fotterapeuter driver på kommunens institusjoner.

Bakgrunnen er et spørsmål på siste møte i kontrollutvalget om det foregikk svart arbeid i forbindelse med at frisører og fotpleiere driver på kommunens institusjoner. 

– Jeg har hørt om et par konkrete tilfeller som gjør at dette bør undersøkes nærmere, sier medlemmet fra Venstre, som ikke ønsker å presisere disse tilfellene nærmere. 

Han fikk protokollført i siste møte spørsmål om de private leverandørene som leverer tjenester til kommunens brukere i institusjoner, oppfyller kravene til næringsvirksomhet, merverdiavgiftsregistrering, riktig faktura o.l. Han reiste også spørsmål om det følges opp om de som leverer tjenestene, tar for seg for mye betalt.

Les hele saken i Drammens Tidende