Kontrollutvalgslederen i Gran ønsker full gjennomgang av to saker om gjenvinningsanlegget. Rådmannen må stille på ekstraordinært møte i kontrollutvalget.

Hadeland og Ringerike avfallsselskap, HRA, har vært i fokus på grunn av manglende bruk av anbud da det nye gjenvinningsanlegget skulle bygges. Det har også vært søkelys på den kommunale næringsrådgiveren i Gran, som var forretningspartner gjennom 35 år med faren til en av eierne av bedriften som fikk kontrakten.

Både næringsrådgiveren og rådmannen har kategorisk avvist at dette var kritikkverdig. Men etter en times utspørring av rådmannen endte det med at kontrollutvalget vil formulere noen skriftlige spørsmål som rådmannen må svare på i et ekstraordinært møte i januar.

Det nye kontrollutvalget hadde sitt første møte på fredag, der opplæring også sto på programmet. Sammen med de to tunge HRA-sakene ble det derfor et maratonmøte som varte i sju timer.

Les hele saken i Nrk Hedmark og Oppland