Kontrollutvalget i Røros krever fullt innsyn ved Verket Røros.

Kontrollutvalget vedtok å be om at kommunestyret ber kommunens representant i generalforsamlingen i Verket AS sørge for at vedtektene til selskapet endres slik at kommunens kontrollutvalg gis mulighet til å gjennomføre selskapskontroll. 

Kontrollutvalget har to ganger tidligere henvendt seg til Verket uten å få innsynsmulighet for å gjennomføre selskapskontroll.

Vi vil ha en helt ordinær selskapskontroll som om Verket var et heleid kommunalt selskap, sier John Helge Andersen i kontrollutvalget.

Les/hør hele saken på Nea Radio »