Kritisk forvaltningsrevisjonsrapport behandlet i Karmøy kommunestyre.

I forkant av kommunestyremøte har politikerne i Karmøy fått servert en rapport fra revisjonsselskapet Deloitte der det rettes krass kritikk mot måten barnevernstjenesten i kommunen drives på.

Rapporten, som ble bestilt av kontrollutvalget tidligere i år, viser at barnevernet i flere punkter bryter direkte med barnevernloven og regelverket etaten skal forholde seg til. Karmøy kommune med rådmannen i spissen har lovet bot og bedring og vil i løpet av de kommende året presentere en rekke tiltak for å imøtekomme kritikken.

Les hele saken i Karmøynytt »