Eierskapskontrollen av Olavshallen slår fast at stiftelsen Drivhuset ikke lenger fungerer som den skal. Styreleder foreslår å legge ned stiftelsen.

Eierskapskontrollen av Olavshallen er nå levert til kontrollutvalget i Trondheim kommune. Kontrollen har vist at Stiftelsen Drivhuset ikke lenger fungerer etter intensjonen.

– Man har beveget seg bort fra det som er formålet, og dette mener vi formannskapet eller bystyret må ta tak i, sier leder av kontrollutvalget. Formålet med stiftelsen er «å fremme midtnorsk musikk- og kulturliv gjennom utadrettet virksomhet i form av arrangementer så vel med etablerte, profesjonelle kunstnere, som med lovende talenter». Stiftelsen skal også utdele stipender til personer som er knyttet til musikkbasert kultur.

Styrelederen foreslår på bakgrunn av revisjonen å legge ned hele stiftelsen. – Den skulle egentlig ta initiativ til egne forestillinger og arrangement, og tidligere fungerte det også slik. Nå mener man at midlene de rår over, ikke gir grunnlag for å etablere forestillinger, sier hun. Hun mener man enten må føre mer penger inn i stiftelsen, eller ta skritt for å få nedlagt det hele. Det er det siste hun vil anbefale. – Ellers viser eierskapskontrollen at ting stort sett fungerer slik som de skal. Det er lite å peke på, sier hun.

Det påpekes i rapporten også at varaordføreren hadde en «uheldig dobbeltrolle». Hun satt som varaordfører og samtidig styremedlem i Olavshallen mellom oktober 2015 til mai 2016. Hun gikk av på første mulige generalforsamling. I rapporten kommenterer ordføreren dette. Hun ser det som lite ønskelig at ordfører eller varaordfører sitter i styret i et selskap. Ordføreren opplyser samtidig at varaordføreren ikke gikk inn i ordførers rolle knyttet til oppfølging av dette selskapet i den aktuelle perioden.

Les hele saken i Adresseavisen »