Kontrollutvalget i Drammen vil vurdere om også det politiske ansvaret skal gås etter i sømmene, etter alt som ble avdekket i den eksterne granskningen av korrupsjonssaken.

I granskningsrapporten som Deloitte Advokatfirma la fram for kort tid siden konkluderer de med vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging og kvalitetssikring og intern kontroll på byggesaksavdelingen i Drammen kommune.

Ledelsen, helt opp til rådmannen, får hard medfart i rapporten. Men hva med politikerne, har de også et ansvar?

– I en sak som denne er det aktuelt å se på om det også er et politisk ansvar, sier lederen av kontrollutvalget. Oppfølging av en forvaltningsrevisjon i 2013 vil trolig bli ett av temaene i en eventuell granskning av det politiske ansvaret. 

– Hvis forvaltningsrapporten ikke er fulgt opp, kan det være et politisk ansvar, sier utvalgslederen. Bystyrets bevilgninger til byplankontoret, som består av blant annet byggesaksavdelingen, vil også kunne bli tema hvis kontrollutvalget bestemmer seg for at også det politiske ansvaret skal under lupen.

Ordføreren er positiv til en granskning av politisk ansvar. Det vil være en klok beslutning av kontrollutvalget, skriver han i et innlegg.

Les hele saken i Drammens Tidende »