Den mulige korrupsjonssaken som er under etterforsking i Drammen, har satt kontrollrutiner i Kommune-Norge på nytt i søkelyset.

Saken minner oss om hvor viktig det er med en reell og god kontroll av kommunen. Det er en balansegang mellom ikke å kaste mistankens lys over uskyldige ansatte eller ledere, og det å kontrollere grundig. God kontroll handler også om å lære av det som gjøres feil, ikke bare om å finne syndebukker. Når kontrollutvalgene nå er i gang, kan den aktuelle nyhetssaken fra Drammen være en god påminnelse om betydningen av vervet medlemmene av kontrollutvalgene har påtatt seg. Det gjelder å vise seg tilliten verdig. 

Les hele lederartikkelen i Kommunal Rapport