De gjorde det til det beste for befolkningen, men ansettelsen av turistvert i Flakstad kommune skal behandles i kontrollutvalget.

Lofoten fikk mer besøk enn vanlig sommeren 2017 – og flere problemer enn vanlig. Trafikkaos, søppelkaos, besøkskaos – inntrykket gjennom media kunne tyde på at alt kunne ende i kaos.

Flakstad kommune ansatte en turistvert som kunne veilede bilistene til å parkere, slik at i det minste utrykningskjøretøyer hadde sjans til å passere. – Jeg mener selv at vi var på ballen akkurat her, men i ettertid har det i kommunestyret blitt stilt spørsmål ved lovligheten av tiltaket vi gjorde. Saken skal opp i kontrollutvalget så får vi se hva som skjer der, sier ordføreren.

Statens vegvesen skal godkjenne trafikkavviklingstiltak på fylkesvei og riksvei etter søknad. Kommunen søkte ikke i dette tilfellet.

Les hele saken i Nrk Nordland »