Fra nyttår har en rekke av kommunene i Trøndelag blitt eiere i Konsek Trøndelag IKS. 

Det nye selskapet er en sammenslåing av Komsek Trøndelag IKS og Konsek Midt-Norge IKS og har 36 eiere, Trøndelag fylkeskommune inkludert. Konsek Trøndelag har to kontorer, hovedkontoret ligger på Steinkjer, i tillegg har selskapet en avdeling i Trondheim. Med sine ni ansatte blir Konsek Trøndelag det største sekretariatet for kontrollutvalg på landsbasis. Selskapets ansatte har lang erfaring og bred kompetanse på kommuneområdet og ser fram til å være en kompetent støttespiller for kontrollutvalgene i eierkommunene. Torbjørn Berglann tiltrer som daglig leder fra 1. februar. Mer informasjon om selskapet finner du på www.konsek.no .