Sekretariat for kontrollutvalet Bergen kommune søker etter ein engasjert og dyktig rådgjevar, til vikariat for medarbeidar som er i permisjon til ca. 15. august 2025.

02.07.2024

Arbeidsoppgåver

 • Bestilling og oppfølgjing av revisjonsoppdrag i kommunen i samarbeid med eksterne leverandørar
 • Skrive saksframlegg til kontrollutvalet og bystyret
 • Planlegge og legge til rette for møte i kontrollutvalet. Noko ettermiddags- og kveldsarbeid ved gjennomføring av møte
 • Kommunikasjon med byrådsavdelingane og bystyrets kontor i samband med kontroll- og revisjonsarbeid
 • Halde kontrollutvalet oppdatert innan relevante fagfelt og syte for nødvendig opplæring
 • Medverke til at utvalet får relevante saker til behandling
 • Behandle innsynskrav og svare dei som tek kontakt
 • Andre oppgåver innan sekretariatet sine ansvarsområde

Kvalifikasjonar

 • Vi krev fullført utdanning på minimum bachelornivå, helst innan rettsvitskap, revisjon eller samfunnsvitskap
 • Vi krev erfaring frå arbeid med offentleg forvaltning, helst frå relevante fagfelt
 • Kunnskap om kommunens ansvar og oppgåver og kommunale politiske prosessar
 • Kjennskap til revisjon eller tilsyn er ein fordel, men ikkje eit krav
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy

Søknadsfristen er 12. august

Se hele utlysningen her 

Kilde: finn.no