Konsek Trøndelag IKS søker daglig leder og rådgiver – begge i 100 prosent fast stilling.

Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap med kontorer i Trondheim og Steinkjer som fra 1.1.2018 er sekretariat for kontrollutvalgene i Trøndelag fylkeskommune og 35 kommuner i Trøndelag.

Vi har som ambisjon å være et nasjonalt ledende fagmiljø innenfor kommunal kontrollvirksomhet. Selskapet er i gjennomføringsfasen av sammenslåing av to eksisterende selskaper, og står også overfor nye strukturendringer som følge av kommunereformen fra 2020.

Rådgiverstillingen har arbeidssted Trondheim, mens lederstillingen kan ha arbeidssted Steinkjer eller Trondheim.

For fullstendige utlysninger og informasjon om selskapet, se www.konsek.no. Ta gjerne kontakt med daglig leder Arvid Hanssen (915 82 102) eller styreleder Gunnar Alstad (974 89 360) ved spørsmål.

Søknadsfrist: 30. november 2017