Nyheter

Kurs – kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

FKT inviterer til kurs i påse-ansvaret 5.-6. november, Scandic Hotel Lillestrøm

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. Vi vet at kontrollutvalgene utøver påse-ansvaret ulikt. Det kan skyldes at vi til nå har manglet et verktøy som gir en konkret og systematisk tilnærming til påse-oppgavene. For å gjøre noe med dette har FKT utarbeidet en veileder som gir påse-ansvaret et operativt innhold og som vi ønsker å følge opp med kurs for kontrollutvalgssekretærer og andre interesserte.

Kursprogram

Basert på veilederen har vi satt sammen et variert program med interessante innledere fra fagområdet.

Kurs Påse Ansvar Nov 2019

Deltakeravgift

  • Deltakelse med overnatting (helpensjon): kr. 6500 (ikke-medlem kr.6900)
  • Deltakelse uten overnatting: Kr 5000 (Ikke medlem kr 5400)
  • Ekstra overnatting fra 4.-5. november kr. 1580

 Påmeldingsfrist

 Bindende påmelding innen 10. oktober 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før kurset gir full deltakeravgift.

Veileder – Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor