Samlingen var eit samarbeid mellom NKRF Sogn og Fjordane og FKT med Vestland Revisjon og SEKOM-sekretariat som praktisk arrangør

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.

«Det var kjekt at så mange som rundt 100 personar var med på samlinga. Terje Førde (Vestland revisjon og NKRF Sogn og Fjordane) gjorde ein god jobb med å leie konferansen!», kan vi lese på SEKOM-sekretariat si heimeside.

Det blir en ny samling med påbygging til neste år.

Bileta:
Salen
Einar Ulla, seniorrådgjevar i sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune. Einar er også styremedlem i FKT
Ole John Østenstad, kommunedirektør i nye Sunnfjord kommune
Charles Litsheim, forvaltningsrevisor i Vestland revisjon KO

Alle presentasjonane er lagt ut på heimesida til SEKOM-sekretariat:

https://sekom.no/kontrollutvalskonferanse-presentasjonar.120223.aspx