Den 29. november arrangerte Kommunal- og distriktsdepartementet seminar om tillitsreformen i offentlig sektor på Sentralen i Oslo. Nå kan du se opptak fra seminaret.

Målet med seminaret var å dele erfaringer og praktiske eksempler som viser hvordan arbeidet med tillitsreformen kan gjennomføres.

Politisk ledelse ga en presentasjon av arbeidet med tillitsreformen det siste året, og hva som er planene fremover.

På seminaret ble inspirasjonsnotatet «Om tillitsreformen» presentert. Her kan du lese notatet(PDF).

Program:

 • Videohilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre
 • Innlegg fra statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Tillitsreform og erfaringer og råd frå Danmark ved Tina Øllgaard Bentzen (Roskilde universitet)
 • Tillitsreform og erfaringer frå norske kommuner ved Marte Winsvold (Universitetet i Oslo)
 • Pause ca klokken 13.30-13.45
 • Tillitsreform og erfaringer fra Udir og Bufdir ved Hege Nilssen (Bufdir)
 • Tillitsreform og partssamarbeid i NAV ved Hans Christian Holte og Unni Sorter (NAV og AVYO)
 • Tillit og ansvar i heltidskulturarbeidet – erfaringer og resultater fra Ringerike kommune- Ringerike kommune ved Kristin Eriksen Akre Hansen og hovedtillitsvalt i Fagforundet Ole Johan J. Mala
 • Pause ca klokken 14:50-15.00
 • Korleis jobbe med tillitsarbeid i egen virksomhet, praktiske verktøy fra Statens arbeidsgivarportal ved Vibeke Johnsen og Christina Volen (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
 • Tillitsreform og brukerdrevet innovasjon ved Benedicte Wildhagen, Maja Brita Hauan (DOGA)
 • Avslutning

Se hele sendingen her

Kilde: regjeringen.no