Forum for Kontroll og Tilsyn tilbyr personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariatene

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018.

I henhold til den nye loven må alle offentlige myndigheter og organer ha personvernombud. Kontrollutvalgssekretariat som er organisert som IKS, har plikt til å utpeke personvernombud. Det samme gjelder for kommunale oppgavefellesskap som er egne rettssubjekt. Kontrollutvalgssekretariat som er lagt til ansatte i kommunen vil omfattes av kommunens ombudsordning.

Kontrollutvalgssekretariatene har blant annet ansvar for journalføring og oppbevaring/arkivering av alle kontrollutvalgets saker. Dokumenter vil i mange tilfeller kunne inneholde personopplysninger og annen sensitiv informasjon. I noen tilfeller kan opplysningene inneholde informasjon om straffbare forhold eller mistanke om slike forhold.

Forum for Kontroll og Tilsyn tilbyr personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariatene.  Nå tilbyr vi også denne tjenesten til ikke-medlemmer.

Ta kontakt med sekretariatet hvis du er interessert i informasjon om tjenestens innhold, gjensidige forpliktelser og pris