Om FKT

Protokoll fra årsmøtet 2016

FKT avholdt årsmøte 7. juni 2016 på Gardermoen i forbindelse med fagkonferansen samme sted.

Det var 69 medlemmer til stede på årsmøtet, som ble ledet med stø hånd av Einar Endresen (leder for kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune).

Utover en sak om endring av vedtektene, besto sakslista kun av ordinære årsmøtesaker, som styrets årsmelding 2015, årsregnskap 2015, medlemskontingent 2017, handlingsplan 2017, årsbudsjett 2017 og valg.

Valgene resulterte i tre nye styremedlemmer: Dag Robertsen, Synnøve Solbakken og Einar Ulla. Disse erstatter: Per Rune Vereide, Kirsten Emilie Aasen og Jostein Støylen i styret. Dessuten ble Benedikte Muruvik Vonen (tidl. nestleder) enstemmig valgt til ny styreleder etter Vereide. Hilde Vatnar Selnes (tidl. styremedlem) overtar som styrets nestleder etter Vonen. Du finner en oversikt over det nye styret her »

Nedenfor kan du laste ned protokollen fra årsmøtet samt fastsatt handlingsplan 2017, oppdaterte vedtekter og en informasjonsbrosjyre.