Nyheter

Protokoll fra årsmøtet 2022

Forum for kontroll og tilsyn hadde årsmøte 8. juni i forbindelse med fagkonferansen på Lily Country Club, Kløfta.

Årsmøtet gjorde en endring av vedtektene:

I FKTs vedtekter pkt. 3 «hovedoppgaver» inntas følgende kulepunkt 5:

  • fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet

Det ble ikke gjort endringer i kontingentsatsene.  På bakgrunn av årsmøtevedtak i 2021 vil styret vurdere satsene for fylkeskommuner, store kommuner og sekretariat. Slik vurdering legges fram til behandling på årsmøte i 2023.

Informasjon om det nye styret (2022-2023)