Nedenfor finner du presentasjonene fra sekretariatskonferansen  Scandic Lillestrøm 20. – 21. mars 2018. 

Program | #fkt2018

 Last ned invitasjonen til FKTs Sekretariatskonferanse 2018 i pdf-format »

Tirsdag 20. mars 2018:

10.00 – 11.00: Registrering & kaffe m.m.

11.00 – 11.10: Velkommen!
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

11.10 – 12.00: Generalsekretærens time
Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

12.00 – 12.15: Pause

12.15 – 13.00: Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunesammenslåing – både i de «gamle» kommunene og den nye kommunen
Daglig leder Arnar Helgheim, SEKOM

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 14.30:  Prop.46 L (2017-2018) Kommneloven —> Seniorrådgiver  Erland  Aamot, KMD 

14.30-15.00: Påse-ansvaret overfor revisor – veileder
Kontrollutvalgsmedlem Dag Robertsen, Moss kommune

15.00 – 15.20: Pause

15.20 – 17.00: «Varsling» mm. – hvordan håndtere ulik informasjon om kritikkverdige forhold?
Rådgiver Sander Haga Ask, Temark

19.00: Middag


Onsdag 21. mars 2018:

09.00 – 10.15: Ny personvernlovgivning fra mai 2018 (GDPR) – hvordan påvirker dette kontrollutvalgene og sekretariatene?
Styreleder Steinar Nørstebø. Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS)

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 11.30: Kontrollutvalgets sekretariat veileder
Seniorrådgiver Roald Breistein, Sekretariatet for kontrollutvalget i Hordaland
fylkeskommune

11.30 – 11.50: Pause

11.50 – 12.50: Kontrollutvalgets innstillingsrett
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

12.50 – 13.00: Oppsummering av konferansen
⇒ Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00: Lunsj

[Timeplanen er veiledende. Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 29. november]