Nedenfor finner du lenker til de ulike foredragene, samt noen bilder fra Sekretariatskonferansen 2016.

Forslag til ny kommunelov | Nina Neset

Effektiv saksbehandling, herunder hva skal arkiveres? | Anne-Karin Femanger Pettersen
(presentasjonen blir ikke publisert)

Hvordan formulere gode bestillinger? | Roald Breistein

Hvordan formulere gode vedtak? | Benedikte Vonen

Hvordan heve sekretariatenes status? | Alexander Etsy Jensen