article_id=145015-prg-bilde.jpg

Nedenfor finner du lenker til de ulike foredragene fra Sekretariatskonferansen 21. – 22. mars 2017 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Varsling – et symptom på en organisasjonskultur? | Birthe Eriksen

FKTs framtidige strategi – status | Benedikte Muruvik Vonen

Påse-ansvaret overfor revisor Tor Harald Hustad

Kommune-/regionreform – kontrollutvalgenes og sekretariatenes rolle, samt konsekvenser for sekretariatene | Gaute Hesjedal

Kommune-/regionreform – kontrollutvalgenes og sekretariatenes rolle, samt konsekvenser for sekretariatene Torbjørn Berglann

Offentlige anskaffelser – nytt regelverk fra 1.1.2017 | Elin Engelsen Geitle