AVLYST! Sekretariatskonferansen 2020

Velkommen til sekretariatskonferansen 2020 –  Scandic Lillestrøm 24.-25.mars

Program

Dag 1 start kl 11.00

 • Kontrollutvalget som «bestiller» – Presentasjon av en masteroppgave  | Anita Dahl Aanerød, ØKUS
 • Hvordan bør sekretariatet og kontrollutvalget håndtere henvendelser? | Birte Bjørkelo, Deloitte
 • Internkontroll i sekretariatene – Forslag til en mal for et internkontrolldokument | Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
 • Utrederrollen til sekretariatet – Hva er handlingsrommet? | Tor Harald Hustad, Møre og Romsdal fk.
 • Kontrollutvalgslederskolen – Informasjon om opplegg og innhold | Anne-Karin F Pettersen, FKT

Dag 2 start kl 09.00

 • Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll | Unn Helen Aarvold, NKRFs revisjonskomité
 • Valg av kontrollutvalg – erfaringer | Kjell-Tore Wirum, Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
 • Samordning av egenkontroll og tilsyn og tilsynkalenderen  | Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, forslag til en mal | Einar Ulla, FKT

Avslutning med lunsj kl 13.00

Du kan laste ned hele programmet her:

FKT Sekretariatskonferanse Program 2020

Deltakeravgift

Med overnatting og middag:

 • medlemmer: kr 6 800
 • ikke-medlemmer: kr 7 200

Uten overnatting og uten middag:

 • medlemmer: kr 5 150
 • ikke-medlemmer: kr 5 550

Tilslutningsdøgn fra 23. – 24. mars (m/frokost): Kr 1 290

Frist for påmelding er 13. februar