Velkommen til den årlige sekretariatskonferansen som i år arrangeres digitalt  16.- 17. mars

 

Sted: Teams
Dato: 16. mars kl. 09.00 -12.00

17.mars kl. 09.00-12.00

Deltakeravgift: Medlemmer: kr 3 500

Andre: kr 3 900

Påmeldingsfrist: Løpende

 

Om programmet:

16. mars

  • Kontrollutvalget som bestiller – presentasjon av en masteroppgave
  • Hvordan kan sekretariatet og kontrollutvalget håndtere henvendelser?
  • Internkontroll i sekretariatene, risikohåndtering – oppstart av samarbeidsprosjekt mellom FKT og NKRF

17. mars

  • Hva er kommunal økonomisk bærekraft (KØB) og finansielle måltall?
  • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – ny veileder og mal fra FKT,  endringer etter høringsinnspillene
  • Forskrift om kontrollutvalg og revisjon – ny veileder fra KMD

Program Sekr.samling 2021 Digital