Nyheter

Seminar om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren


Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte seminar om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren 2. desember.

Seminaret er en del av Arena for nasjonal samordning av statlig tilsyn med kommunene, som ble etablert høsten 2017. Målet med seminaret er å legge til rette for en dialog om blant annet samordning av statlig tilsyn med kommunene. Målgruppen for seminaret er de som utfører eller samordner tilsyn i statsforvalterembetene og nasjonale tilsynsmyndigheter.

Forum for kontroll og tilsyn ble invitert til å delta på seminaret.

Seminaret ble strømmet. Opptaket kan sees her:

Tilsynsseminar 2.desember 2021 Kommunalavdelingen/KMD