Saken gjelder kommunenes bruk av digitale løsninger i forbindelse med forberedelse av de folkevalgtes møter.

3.mars 2023

Mange kommuner bruker digitale løsninger i forbindelse med forberedelse av de folkevalgtes møter. Sivilombudet undersøkte før jul Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks behandling av en innsynsklage, som gjaldt Larvik kommunes digitale «politikerportal». Undersøkelsen har resultert i to uttalelser fra Sivilombudet.

Politikerportalen har en funksjon, «bobla», der det i forkant av møter sendes inn skriftlige forslag til vedtak. Etter ombudets første uttalelse vurderte Statsforvalteren innsynskravet på nytt, og opprettholdt sin avvisning av klagerens krav om innsyn i «bobla».

Sivilombudet skriver i den nye uttalelsen at et forslag som er lagt inn «bobla» er et ferdigstilt dokument, og dermed et «saksdokument», idet det blir synlig for de øvrige medlemmene av kommunestyret. Det kan derfor kreves innsyn i forslaget, så lenge ikke annet følger av lov eller forskrift. Dersom dokumentene i «bobla» kan anses som organinterne, må Statsforvalteren uansett vurdere merinnsyn. Sivilombudet ber Statsforvalteren om å vurdere saken på nytt innen 24. mars 2023.

Les uttalelsene om politikerportalen:

Politikerportalen 1

Politikerportalen 2

Se også nyhetssak 10. januar: Får ikke innsyn i digital politikerportal 

Kilde: Sivilombudet.no