Styreleder Benedikte Muruvik Vonen i Kommunal Rapport: Vi utfordrer alle partier til å gi egenkontrollen den prioritet den fortjener!

Nå er Arendalsuka over, med sitt fokus på både riks- og lokalpolitikk. Mange både nåværende og fremtidige politikere, og også mange andre meningsbærere og samfunnsengasjerte mennesker, deltok i mange interessante diskusjoner og debatter! Høstens valg nærmer seg med stormskritt, og det er viktig å spisse hva man står for, slik at velgerne får lyst til å stemme, og da helst på «riktig» parti. Hver stemme teller!

Når velgerne har sagt sitt, starter den store maktkampen mellom partiene – kampen om posisjonene! Lokalt kan vi se mange spennende partikombinasjoner i posisjon i kommuner og fylkeskommuner, og skillelinjene er ikke nødvendigvis de samme som i nasjonalpolitikken. Ikke så rart, kanskje, for det er ofte andre saker som er viktige for innbyggerne lokalt enn nasjonalt.

Når det nye kommunestyret kommer sammen første gang etter valget, skal viktige valg gjøres. Hvem skal sitte i formannskapet? Og blant dem – hvem skal bli ordfører og varaordfører? Men så kommer et valg som også er veldig viktig – hvem skal velges inn i kontrollutvalget? Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for å kontrollere at politiske vedtak blir gjennomført i tråd med intensjonene, og at interne systemer er bygd slik at lover og regler overholdes. Det gjelder overfor både rådmannen og selskaper som kommunen eier.

Vi som jobber tett med politikerne, er spente på hvem som kommer inn i kommunestyrer/bystyrer og fylkesting, og hvordan samarbeidsklimaet blir etter valget. Både mellom posisjon og opposisjon, og mellom politikk og administrasjon. For det vil spille en rolle for samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget, og mellom kontrollutvalget og rådmannen.

Lederen av kontrollutvalget kan ikke komme fra ordførerens parti eller gruppering. Det kan gjøre det lettere å ta tak i utfordrende saker og systemsvikt, uten å være bundet av flertallet i kommunestyret. Det er likevel ikke slik at kontrollutvalget skal drive politikk eller kjøre politiske omkamper. I kontrollutvalget er det systemet som er i sentrum. Kontrollutvalget skal bidra til å utvikle kvaliteten på tjenestene for innbyggerne, gjennom sine undersøkelser av hvordan forvaltningen skjer i kommunen, og oppfølging av at nødvendige endringer gjennomføres. Dette bør være interessant for mange!

Nå settes det i gang vurderinger av forvaltningen i alle kommuner og fylkeskommuner, for å finne ut hvor det er størst risiko for vesentlige feil. Der det er størst risiko, setter kontrollutvalget i gang forvaltningsrevisjoner. I sine rapporter peker revisjonen på forbedringsområder. Kontrollutvalget fronter nødvendige endringer overfor kommunestyret, og følger opp vedtaket til de ønskede endringene er gjennomført og effekt oppnådd. Det er et mål å gjøre både rådmannens internkontroll og tjenestene for innbyggerne bedre. Dette viktige arbeidet håper vi at alle partier vil prioritere høyt i kommende periode!

Sett kontrollutvalget høyt på listen når dere vurderer hvem dere ønsker å få inn i ulike verv og posisjoner! Det er også intensjonen i kommuneloven, derfor skal valget til kontrollutvalget skje rett etter valget av formannskap, ordfører og varaordfører.

Godt valg!

https://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2019/09/tid-valg