Kontrollutvalgssekretariatene kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter i tilsynskalenderen.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har FKT utarbeidet en veileder for samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll. Departementets plan har vært å utgi veilederen i løpet av våren, men Covid-19 viruset har skapt forsinkelser. Hensikten er å  legge til rette for samordning slik det følger av kommuneloven §§ 30-6 og 30-7.

Tilsynskalenderen sammen med veilederen som kommer, er viktige verktøy i samordningsarbeidet og kontrollutvalgenes sekretariat er gitt en viktig rolle i samordningen.  Informasjon om både planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner, kan legges inn i kalenderen.

FKT oppfordrer alle kontrollutvalgssekretariatene til å ta i bruk tilsynskalenderen så snart som mulig. Her kan du søke om rolle i kalenderen: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/. Pålogging skjer via ID-porten, og brukertilgang må søkes gjennom selve løsningen:

  1. Trykk på lenken: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/ (Google Chrome anbefales som nettleser)
  2. Øverst til høyre finner du «Logg inn»-knappen – trykk på denne
  3. Velg rolle og fyll ut informasjonen det bes om

Fylkesmannen godkjenner tilganger fortløpende.

Etter at tilsynene med kommuner/fylkeskommuner er ferdig samordnet kan også de som ikke er brukere av tilsynskalenderen følge med på hvilke tilsyn som er planlagt i sin og andre kommuner.