Velkommen til en times webinar der vi viser hvordan en kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget kan se ut. Ingen deltakeravgift for medlemmer.

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der kontrollutvalget går ut i media og kommenterer saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer tilbakeholden strategi hvor utvalget kun responder når de blir utfordret? Hvilken rolle kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape tillit til at kommunen er underlagt en betryggende, folkevalgt kontroll.

Hvilken strategi som velges vil også være avhengig av den politiske kulturen i den enkelte kommune. Målet kan nås på ulike måter, men utvalget må være bevisst på hva som kan bli konsekvensene av de ulike valgene.

Kontollutvalgsleder Sverre Strand Teigen, presenterer kommunikasjonsstrategien til kontrollutvalget i Ås kommune.

Hvis du ønsker noen tips, og har du egne erfaringer som du vil dele, da kan du melde deg på vårt webinar på Teams.

26. januar, kl. 10.00-11.00

Påmeldte får tilsendt lenke til webinaret noen dager før.

Deltakeravgift:

  • Webinaret er gratis for medlemmer
  • ikke-medlemmer kr 500