logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Om Forum for Kontroll og Tilsyn

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Temark (2016-18).
Benedikte er både første kvinne og første kontrollutvalgssekretær som leder FKTs styre.
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, Temark (2016-18). Benedikte er både første kvinne og første kontrollutvalgssekretær som leder FKTs styre.

Forum for Kontroll og Tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 173 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer . I tillegg har vi 23 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. 

Styret i FKT er ledet av Benedikte Muruvik Vonen, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Organisasjonsnummer: 989 545 159


Nedenfor finner du nærmere informasjon om FKT - medlemmer, brosjyre og vedtekter.


 

fkt_brosjyre2018_v1_b.pdf
medlemsoversikt_web.pdf
vedtekter.pdf
|