FKTs årsmøte i 2021 blir avholdt digitalt 1. juni  kl. 16.00

Sakspapirer til årsmøtet:

Innkalling årsmøtet 2021

Det er kun medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett (en stemme per kontrollutvalg eller sekretariat).  Medlemmene velger selv hvem som skal være representert på årsmøtet.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, 20. april

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 14. dager før årsmøtet

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Ta kontakt med sekretariatet.

Leder i valgkomiteen: Berit Pedersen, seniorrådgiver i K-sekretariatet | berit@k-sek.no

| Mobil: 913 60 938

    Påmelding til årsmøtet 2021:

    Medlem

    Delegat