FKTs årsmøte i 2025 blir avholdt 3. juni i forbindelse med fagkonferansen på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Sjekk her om din kommune er medlem:

Medlemsoversikt 15.04.2024

Innkallingen blir lagt ut her og sendt til leder av kontrollutvalget og daglig leder sekretariat.

Det er kun medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett (en stemme per kontrollutvalg eller sekretariat).  Medlemmene velger selv hvem som skal være representert på årsmøtet.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 14. dager før årsmøtet

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Ta kontakt med sekretariatet.

Leder i valgkomiteen (2024-2025): Lars Hansen,  Daglig leder Salten Kontrollutvslgsservice |  post@sekretariatet.no| Mobil: 470 37 452