Om FKT

Om forum for kontroll og tilsyn

FKT styreleder står til venstre for sammenrullingsbanneret

Forum for kontroll og tilsyns formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. 1.3 2023 har vi  192 kommuner og 7 fylkeskommuner som medlemmer og vi har 22 kontrollutvalgssekretariat som dekker mer enn 250 kommuner/fylkeskommuner.  

Styret i FKT er ledet av Tage Pettersen, Moss kommune

Styrets møteplaner og -protokoller publiseres fortløpende på medlemssidene.

Organisasjonsnummer: 989 545 159

FKT har kontorlokaler i Kristian Augustgate 14 i Oslo


Nedenfor finner du informasjon om FKT: årsmelding, medlemmer, brosjyre og vedtekter.