Skriv ut

Anne-Karin Femanger Pettersen blir FKTs første generalsekretær

Styret har ansatt organisasjonens første generalsekretær, som tiltrer 1. januar 2018.

Det er med stor glede at vi i dag kan bekjentgjøre at Anne-Karin Femanger Pettersen er ansatt som første generalsekretær i Forum for kontroll og tilsyn (FKT), sier en svært tilfreds styreleder Benedikte Muruvik Vonen. 

Styret gjorde i sitt møte 29. september 2017 enstemmig vedtak om tilsetting av Anne-Karin Femanger Pettersen som organisasjonens første generalsekretær. Hun vil tiltre i stillingen 1. januar 2018.

FKT vil fra samme dato ta i bruk nye lokaler i Tollbugata 32 i Oslo. Styret har tro på at ansettelsen av Anne-Karin Femanger Pettersen i full stilling som generalsekretær vil være et viktig løft for å virkeliggjøre ambisjonene som ligger i vår vedtatte handlingsplan.

Femanger Pettersen har lang erfaring fra forumets virksomhetsområde. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat, som er medlem av FKT. Hun var medlem i styret og styrets nestleder i FKT i perioden 2007-2011. Hun har også vært medlem og leder av valgkomiteen i FKT. Hun har solid høyere utdanning innen relevante fagområder for organisasjonen.

Styret ønsker henne velkommen på laget og ser frem til nært samarbeid med Anne-Karin Femanger Pettersen!

Den nye generalsekretæren, foran til høyre, flankert av FKTs styre (f.v.): Einar Ulla, Roald Breistein, Hilde Vatnar Selnes, Synnøve Solbakken, Benedikte Muruvik Vonen og Dag Robertsen.
Den nye generalsekretæren, foran til høyre, flankert av FKTs styre (f.v.): Einar Ulla, Roald Breistein, Hilde Vatnar Selnes, Synnøve Solbakken, Benedikte Muruvik Vonen og Dag Robertsen.