Protokoll fra styremøtet 13. desember 2021

Styret  har hatt sitt siste møte i 2021

Vi hadde planlagt med et fysisk møte for første gang på nesten 2 år, men slik gikk det ikke. Det ble nok et Teamsmøte.

Sakene i dette møtet dreide seg mye om vårens konferanser og veiledere som vi holder på med. Styret godkjente også ny visuell profil for organisasjonen som vi snart vil lansere