Når virksomheter og tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også folk.

KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll er oppdatert. De gir innledningsvis en oversikt over selskapsformer og alternative organisasjonsformer. Videre inneholder de reviderte anbefalingene et eget kapitel om hva god folkevalgt styring innebærer.

Selve anbefalingene er i hovedsak de samme som tidligere, men de er oppdatert og ordnet på en annen måte enn tidligere. I alt gis det nå 21 anbefalinger. 

Her kan du laste ned anbefalingene fra ks.no