Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og hindre at dette skjer. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig. 

KS har i samarbeid med Transparency International Norge laget håndboken «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» (november 2014). Hensikten med boken er å motivere kommuner og fylkeskommuner til å arbeid med å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon, å vise hvordan korrupsjon kan oppstå og hvordan dette kan forebygges og avdekkes.

Her kan du lese håndboken: Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon »