Transparency International Norge har lansert et nytt verktøy i antikorrupsjonsarbeid.

Dilemmatrening er noe av det viktigste virksomheter kan gjøre for å stå rustet til å avverge, avdekke og håndtere korrupsjonsutfordringer. Den nye  dilemmasamlingen fra Transparency International Norge (TI Norge) er nært knyttet til TI Norges håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv, ”Beskytt din virksomhet!” (sist oppdatert mars 2017).

Samlingen inneholder reelle og erfaringsbaserte dilemmaer. De beskriver situasjoner som virksomheter og ansatte kan bli stilt overfor. De omhandler både sannsynlige ulovligheter og etisk tvilsomme forhold. Vurderingene som er gjort har ikke til hensikt å konkludere entydig om noe er straffbart; det er det bare domstoler som kan avgjøre.

Åpenhet er viktig for å avverge og avdekke ulovligheter og uetiske handlinger, og et viktig spørsmål å stille seg for dilemmaene som beskrives i samlingen, er: ”Vil dette kunne tåle offentlighetens lys?”.

Les mer om og last ned dilemmasamlingen på nettsidene til TI Norge »