Veiledere

Sekretariat for kontrollutvalg

Et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat

Veilederen er blitt til på bakgrunn av at vi vet at det er store variasjoner mellom sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på kontrollutvalgene og hvilke oppgaver som utføres. Det er en utfordring at kontrollutvalgene mangler sammenligningsgrunnlag, og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan og bør forventes av sekretariatene.

Nå håper vi at veilederen kan bli et godt redskap både for kontrollutvalg og sekretariat.

Veilederen er oppdatert i henhold til Kommuneloven 2018

Veileder – Sekretariat for kontrollutvalg