NKRF har sammen med KS og KMD laget en enkel søkbar database for forvaltningsrevisjonsrapporter for hele landet.

Her finner du en lenke til «Forvaltningsrevisjonsregisteret »

Alle kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre forvaltningsrevisjon årlig. Reglene om dette finner man blant annet i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Her finner du også en lenke til «kokeboken» for gjennomføring av en forvaltningsrevisjon – RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon »